Подкрепете ни!

Истината е, че не всеки може или трябва да бъде активист, но всеки може допринесе към общата кауза. За нас всяка помощ ще бъде ценна.